België bananenrepubliek

Eén jaar voor de gemeenteraadsverkiezingen worden we gematrakkeerd met peilingen. De een wat dubieuzer dan de ander. Maar wat valt op. De zogenaamde serieuze peilingen en de eerder onwetenschappelijke palaberpeilingen geven dezelfde tendensen aan. Een doodsadvertentie voor de begrafenis onder de kiesdrempel van Open Vld en Groen. Een pandoering voor N-VA en CD&V. Een voorlopig status quo voor Vooruit. Een overwinning voor nationalistisch links, Vlaams Belang, en extreemlinks, PVDA.

Monstering van het beleid

Ik geloof niet in peilingen. Het is vragen naar de smaak van de soep zonder dat je de ingrediënten, de kruiden noch de bereidingswijze kent. Daarom zegt men steeds ‘moesten er morgen verkiezingen zijn’. Morgen. Dus zonder campagne en zonder kiesprogramma. Eigenlijk is een peiling een monstering van het beleid, niet van de visie op een toekomstig beleid. Maar. In deze querulante maatschappij zitten beleidsvoerders gevangen in een regeloerwoud met een wurgadministratie vol dogmatische wokewaanzin en apocalyptische klimaatdonderpreken. Vanuit die dwangbuis moeten ze een hangmatbevolking dienen die verwacht dat de overheid hun luier ververst, hun gat afveegt, terwijl ze hen de papfles geeft, de nagels knipt, de haren kamt en de rug masseert. In dergelijke context is beleid voeren slaag krijgen en een streven naar machtsdeelname politiek flagellantisme.

Het smurfendorp is een open rampgebied

Het is dan ook zeer de vraag of Open Vld nog in een regering zal stappen als ze gedecimeerd wordt tot een basketbalploeg die met één taxi naar Brussel kan afreizen. Volgens de laatste peiling van La Libre Belgique en RTBF dweilen ze nog nauwelijks 7,9% van de stemmen bijeen. In de gemeentelijke peiling van Het Nieuwsblad verdwijnen ze in Antwerpen, Sint-Niklaas, Leuven, Turnhout, Genk, Roeselare en Aalst onder de nationale kiesdrempel. (Gemeentelijk val je in sommige gemeenten dan wel nog boven de natuurlijke kiesdrempel) Bart Tommelein verliest in Oostende in een kartel met Groen en CD&V 75% van zijn kiezers. Bart Somers en zijn groene keizer Calvo verliezen met hun kartel 60% van de stemmen. In Brugge en Kortrijk verliezen Pillen en Van Quikenborne 50% van hun kiezers. Mathias De Clercq haalde in 2018 met Open Vld nog 25,2%, nu dweilt hij in kartel met Vooruit (haalde in 2018 met Groen 33,5%) maar een schamele 20,1% bijeen.

“De Open Vld bloedt dood maar De Croo is verblind door zijn solipsisme en verslaafd aan de heroïne van de macht.”

Zot van eigen glorie gelooft hij in een remontada van zijn partij door het Europees hamertje waar hij vanaf januari zes maanden mee zwaaien mag. Hij denkt met een oplossing te komen voor toekomstige migratiestromen en hoop zo het Vlaams Belang te ontwapenen. Een electorale hoop die hij deelt met CD&V die met Nicole de Moor de staatssecretaris van Asiel en Migratie levert.

Lokale infectie van het nationaal wanbeleid

De peiling in de centrumsteden van Het Nieuwsblad legt ook pijnlijk bloot dat CD&V midscheeps werd geraakt door het geklungel tijdens corona van Wouter Beke en Annelies Verlinden, de massacres in de bejaardentehuizen en de kinderopvangen én de stikstofcrisis. Vroeger konden de kalote-burgemeester hun lokale baronieën vrijwaren van de bovenlokale teloorgang van de partij. Nu krijgen ze in een ‘delayed reaction’ een oplawaai van jewelste.

“Het beleid rond de kerk is geïnfecteerd door het wanbeleid in Brussel.”

In Antwerpen, Gent en Turnhout belanden ze onder de nationale kiesdrempel. In Sint-Niklaas, Roeselare, Genk, Turnhout, Brugge, Leuven, Hasselt en Oostende verliezen ze 50% van hun stemmen. Ook in de peiling van Doorbraak halveerde hun aantal stemmen. In de laatste twee nationale peilingen is er verbetering, maar ze noteren nog steeds 2% minder dan het slechtste verkiezingsresultaat van de CD&V ooit, 15,4%.

De communicerende Vlaams-nationalistische vaten

Over N-VA kunnen we kort zijn. Bart De wever verliest in Antwerpen 30% van zijn kiezers en alle andere gemeenten ondergaan hetzelfde lot. Behalve Turnhout waar de burgemeester 50% van zijn stemmen verliest. Vermits N-VA een communicerend vat is met Vlaams Belang stijgt die laatste overal met 30% en wordt ze de grootste partij in nogal wat centrumsteden. Tom Van Grieken is geen Icarus zoals Conner Rousseau die te snel te hoog vliegt. Hij is een sterk strategisch denker die zijn partij gestaag maar zeker omhoogstuwt en met nog wat geduld in een meerderheid brengt. Het valt bij de Vlaamse en federale lijstvorming op dat hij overal gematigde, gediplomeerde nieuwelingen op een verkiesbare plaats zet en de ranzige roeptoeters zachtjes naar de achtergrond verwijst. Hij komt zo geruisloos, rustig, maar decisief tegemoet aan de eis van Bart De Wever.

Dit was niet op de afbraak:

• State of the ONION: De tranentrekkende begroting is een PS papieren bootje van stembiljetten dat zinkt na VK2024. De uitbreiding van flexi-jobs met inkrimping van de voordelen ervan is een pyrrusoverwinning voor de stervende zwanen van Open Vld

• Jambon en Somers willen de volgende legislatuur de gemeenten verplicht fusioneren tot stadstaten. Vooral Somers hoopt zo zijn lamentabele financiën in Mechelen recht te trekken.

• De communisten van de PVDA zijn voor een Belexit en worden op links gesteund door Vlaams Belang.  

• De vlijtige speurders van het Antwerps gerecht hebben na drie jaar onderzoek nog enkele vervalste facturen van Kaouakibi gevonden.

0 CommentsSluit opmerkingen

Laat een opmerking achter