België Bananenrepubliek

Ik sta voor een onafhankelijk Vlaanderen, omdat België het spastisch creatuur is van twee tegenpolen op vlak van politiek, ideologie, ethiek en economisch denken. België heeft een met botox volgespoten plastieken gelaat en een gestel dat alleen overeind blijft door een karrenvracht aan Viagra. Maar de Vlaamse regering is vandaag een kopie van de Belgische onbekwaamheid en besluitloosheid. Als het alternatief geen verandering brengt, dan kan ik net zo goed in de Belgische gevangenis van beleidsimpotentie blijven hongerlijden. Honger naar een degelijke leiding in een leefbaar land.

Wat we zelf doen, laten we best niet door Jan Jambon doen

Zijn Vlaamse veerkracht is een tot standbeeld gehouwen granieten schandpaal.

Jan Jambon leidt de Vlaamse regering niet. Hij lijdt er onder. Brokkenpiloot Jambon is het loden blok aan het been van N-VA. Als minister-president sukkelt hij van de ene idiotie in de andere. Zijn Vlaamse veerkracht is een tot standbeeld gehouwen granieten schandpaal. Hij kreeg de ladder van verandering in handen, maar zette die meermaals tegen de verkeerde muur. Een greep uit zijn Guust Flater-kroniek.

Tijdens een sponsordiner van Doorbraak liet hij weten dat hij bewust documenten achterhield voor de oppositie. Oops. Als minister-president zat hij in het parlement videospelletjes te spelen en brulde hij dictatoriaal ‘da gade gij niet bepale’. In de zaak Chovanec was hij plots alles vergeten. Het amnesie-excuus gebruikt Jan ‘dinges’ Jambon wel vaker. Tijdens een toespraak lanceerde hij de absolute lullificatie dat asielzoekers met achterstallig kindergeld ‘makkelijk een huis kunnen kopen’. Tijdens Corona was Jambon nergens. Je kon hem enkel vinden via een colonoscopie bij De Croo. Daarnaast verspreidde hij zonder verpinken een aperte leugen over coronadictator Erika Vlieghe. Zijn uitspraak: ‘ik ga niet blussen als het huis niet in brand staat’, is een van zijn vele epische communicatieblunders. Recent maakte hij een zootje van de consultant-hetze door tien verschillende cijfers de wereld in te sturen. En last but not least loog hij in het parlement over een gedetacheerde havenmedewerker.

De Vlaamse regering waaronder hij lijdt deed het niet veel beter. Het malgoverno is de maatstaf van het Vlaamse beleid. Het zonnepanelendebacle, het compleet falen van het onderwijsbeleid, het wanbeleid tijdens corona, de adoptieblunder van Beke, de dodenpoel in de bejaardentehuizen, de kindermishandeling en infanticide in de kinderopvang, de PFAS-vergiftiging, het zootje rond de persoonsvolgende budgetten, het falend beleid rond sociale woningen, de stikstofstilstand… De lijst is te lang voor dit cursiefje. Hét Vlaams adagium voor 11 juli 2023 had moeten zijn:

‘WAT WE ZELF DOEN, LATEN WE BEST NIET DOOR JAN JAMBON EN ZIJN REGERING DOEN.’

De Thunbergadoratie van Zuhal Demir

De Koerdische furie Zuhal Demir ontpopt zich langzaam maar zeker tot Vlaamse dictator en groene dominatrice. Wanneer ze een rechtszaak verliest tegen de VREG, lost ze dat autoritair op met een decreet om de verantwoordelijkheden van de VREG te kortwieken. Omdat te veel mensen klacht neerlegden tegen groene windmolenprojecten, hoogspanningskabels, megalomane bouwprojecten en dergelijke meer die zij goedkeurde dacht ze, even de wet aanpassen. Gelukkig oordeelde het Grondwettelijk Hof dat haar dictatoriale spasme niet strookte met de Grondwet. Te vaak werden omgevingsvergunningen voorzien van haar zegen en goedkeuring verworpen door de Raad van State. Reactie van bazige Zuhal. Ze maakte een decreet dat de geschillen rond grote omgevingsdossiers overhevelt naar het Vlaamse niveau. Ze is vrij snel geëvolueerd van sympathieke rebel in de PFAS-affaire naar heerszuchtig arrogant betweterswijf en een klimaatdoordrammende Frans Timmermansacoliet met Thunbergadoratie.

Ze eiste tot woede van de vele N-VA’ers dat haar partij de natuurherstelwet zou goedkeuren. In de Kamer moesten Loones, Francken en De Roover daarover de hoon van Vlaams Belang met zuur gezicht doorslikken. Hun stilte weerklonk oorverdovend en sprak boekdelen. Vorig jaar lanceerde ze ook haar groene idiote idee van statiegeld op blikjes. Naar verluidt wil ze ook haar collega Christophe D’Haese, burgemeester van Aalst, faciliteren in diens strijd tegen peuken met statiegeld op sigarettenfilters. In het stikstofdossier kent ze de visie en de interpretatie van de CD&V over de beslissing van maart van dit jaar. Ze koos om deze straal te negeren en sleepte met de voeten voor de opmaak van het milieueffectenrapport (MER) in de hoop dat CD&V zich naar de slachtbank zou laten leiden. Met een verstikkend stikstofdecreet wou ze CD&V wurgen. Gelukkig had Jo Brouns de ballen om het been stijf te houden. Demirs groene doordrammerij kreeg een stoplicht. Terecht.  Mag ik even luid roepen naar klimaatdoordrammer Demir:

‘Zuhal, je volgt de verkeerde De Wever, je moet Bart volgen niet Anuna’.

Dit was niet op de afbraak:

• Twee van Conner Rousseaus Metoo-meldingen zijn geseponeerd. Nog nooit werkte het gerecht zo snel om niets te doen.

• De pensioenhervorming van Vivaldi is een wanhoopsdaad van stervende zwanen op zoek naar zelfverheerlijking. Alexander De Croo triomfeert met een misvormde luis op een dode mus. 1,2 euro per dag(half brood of 10 minuten parkeren in Gent) voor uitgesteld vervroegd pensioen.

• Franstalige socialistische vakbond FGTB wil alle parlementairen cancelen die voor de wet stemmen die straatschorem bestraft tijdens betogingen. Linkse chantage van doorgeslagen syndicalisten.

• 1.172 gemeenteraadsleden stopten deze legislatuur als democratische slaaf van politieke partijen. Gezond verstand komt met de zitting in een politieke plenaire vergadering.

• Frank Vandenbroucke koelt zijn woede op de bedrijven. Hij wil de begroting redden door bedrijven te laten opdraaien voor twee maanden ziekteverlof. Na drie dagen ziek zonder ziektebriefje, een zoveelste rondje liberaalpesten.

0 CommentsSluit opmerkingen

Laat een opmerking achter