Dit cursiefje had moeten verschijnen op 05/03/2023 maar werd omwille van 3 zinnen en een titel waar ik de draak steek met Siegfried Bracke (auteur van Doorbraak) volledig en integraal geschrapt. Er werd mij niet gevraagd om 3 zinnen en de titel aan te passen, neen onmiddellijk categoriek en dictatoriaal zonder discussie volledig geschrapt. Daardoor ben ik op dit moment nog steeds geëxcommuniceerd bij Doorbraak. Oordeel zelf of dit terecht is.

In dit cursiefje kaart ik niet de onbekwaamheid van de elite van de Wetstraat aan, maar belicht ik een andere topsport. Zakkenvullen, graaien en poenscheppen zijn in Brussel een olympische discipline over partijgrenzen heen.  

De graaimachine van Bracke en De Croo.

De brakke grond waar Siegfried Bracke – moraalridder première classe van Doorbraak – en Herman De Croo zich als onfatsoenlijke graaiduivels inhalig verrijkten, levert zure wijn op die hen een kater van zakvulschaamte bezorgt.

Via de socialist Jos Wijninckx begrensden eind de jaren zeventig van vorige eeuw politici manmoedig hun pensioenen op maximum een kleine 7813,4 euro. Komen ze daar wel mee rond die sukkelaars? Dat dacht ook Waalse graaipoliticus Raymond Langendries. In de luwte en in alle stilte omzeilde hij eind vorige eeuw de wet-Wijninckx en installeerde een systeem waarbij toch nog 5560 euro extra bonus op het pensioen kon worden binnengerijfd. In 2003 werd onder voorzitterschap van Herman de Croo de wet nogmaals aangepast en werden de criteria verlaagd om in aanmerking te komen voor deze pensioendiefstal. In totaal kon hij zo vanaf zijn pensioen een armtierige 13.373,4 euro pensioen trekken. Zowat negen keer het minimumpensioen. Geen probleem om de winkelkar te vullen voor het Brakelse koningshuis De Croo en het strikjespaleis van Bracke.

Pensioenscheppers zonder schaamte

Het pensioenscheppen staat al jaren netjes in de begroting. Na de Benidorm Bastards, nu de Wetstraat Wankers. Maar als zelfs detailduiker van de federale centenblaadjes Sander Loones de diefstal niet opmerkte, weet je dat het om een doofpotoperatie gaat voor graaiende pensionado’s. Bovendien had PVDA’er Marco Van Hees het twee jaar geleden al aangeklaagd in de commissie begroting. Hij diende een amendement in om de volledige regeling te schrappen. Alle partijen, behalve PVDA/PTB stemden tegen. Ook alle partijen die nu vanuit de oppositie moord en brand roepen. De zelfverrijking was volgens De Croo voor hem en Bracke legaal omdat het in de begroting stond en goedgekeurd werd. Om de kanker van graaien en zakkenvullen weg te snijden bij zelfverrijkende politici schenkt De Croo nu zijn gestolen pensioen aan de Stichting tegen Kanker. Aan hen om een remedie te vinden voor de kanker van stelende politici.

Syndicale sociale fraude

De syndicale kruistochtvaarders van de pseudo-ridderorde ACV (Algemene Christelijke Vroompraters) tonen zich niet heiliger dan de paus. Hun voorzitter Marc Leemans is moe vergaderd en vol gefret. Na tien jaar vergaderen, lobbyen, opnaaien van arbeiders, betogen en staken uit chronische ontevredenheid, wil hij op tropische stranden de vruchten plukken van zijn moraliserend zagen en syndicaal deugdpronken. Leemans liet weten dat hij ontslag wou nemen. Niets van protesteerde de vakbond. We zullen je ontslaan. Zo kan je nog profiteren van het brugpensioen of Stelsel van Werkloosheid met bedrijfsToeslag (SWT), zoals het nu heet. Leemans mag zo nog enkele jaren aan de uier van ons belastinggeld zuigen. Hij trek dan tot aan zijn pensioen nog zestig procent van zijn wedde van 100.000 euro en krijgt hij nog een toeslag van zijn werkgever.

Twee maten en twee gewichten

Na wat publiek protest liet de vakbond weten dat er niets aan de hand was. Het is een legaal achterpoortje van sociale fraude, lieten ze meesmuilend weten. Een geitenpaadje voor schaamteloze syndicale deugdschapen. Een beetje zoals belastingontwijking. Volledig legaal, maar door socialistische praalpolitici en vakbondsetterbuilen als ethisch immoreel gedrag van graaiende kapitalisten weggezet. Twee maten en twee gewichten op een hypocriete schaal van linkse januskoppen. Er is in wijze geen verschil tussen syndicalistisch socialisme en een winst maximaliserende markteconomie. Het financieel egoïsme primeert en smeert overal de wielen van de graaimachine. 

Syndicale belastingontwijking

Nu we het toch over belastingenontwijking hebben. Het was ooit het onderwerp van een andere syndicale huichelarij. Sinds de in 2006 door Guy Verhofstadt ingevoerde notionele intrestaftrek betoogde en staakte de socialistische vakbond furieus tegen deze belastingaftrek voor bedrijven. In 2012 kwam aan het licht dat vakbondsleider en voorzitter van het ABVV Rudy De Leeuw in zijn patrimoniumvennootschap gebruik had gemaakt van de notionele intrestaftrek. De solidaire socialistische sukkelaar bezat zes appartementen en twee winkelpanden die hij met een vennootschap beheerde om zo veel mogelijk belastingen te ontwijken. De socialistische hypocriet nam ontslag uit de Raad van Bestuur van zijn bedrijfje Immo D.L., maar bleef wel aandeelhouder. Ook bleef hij zijn voorzitterswedde van het ABVV huichelend binnengraaien. Er werd vanaf dan door het ABVV nooit meer betoogd tegen de notionele intrestaftrek.

Dit was niet op de afbraak:

•  Is de politiek hoererende Connerie Rousseau nu redder in nood, stokebrand of kruiperig chantagetool van N-VA om de linksgroene moraliserende oekaze van klimaatwappie en regelnicht Demir te dicteren? Wordt deze regering de beul van de boerengenocide?

•  Zuhal Demir verliest electoraal showproces tegen het capaciteitstarief.

•  Vlaamse overheid verleende arbeidsvisa voor ‘firma’s ‘ die gewoonweg niet bestaan. Wat we zelf doen, doen we beter. Yeh Right. 

•  3000 tractoren kwamen vrijdag in Brussel het land omploegen en hopen een nieuw beleid te kunnen zaaien. Enkel als ze naar Canadees voorbeeld de stad blijvend hadden geblokkeerd, hadden ze eventueel iets bereikt. De grootste fout is dat de brave boeren blijven rekenen op CD&V-politici.

4 CommentsSluit opmerkingen

4 Comments

  • Marc Gadeyne
    Posted 22 maart 2023 at 13:39 0Likes

    Dat ook Doorbraak begint te cancellen!?! Ga mijn duur betaalt abonnement moeten opzeggen.)

  • Guido Lenssens
    Posted 18 juni 2023 at 07:27 0Likes

    Ga Doorbraak pushen jou terug te nemen. Doorbraak zonder Jasmijn is als De Tyd zonder Kaaiman!

Laat een opmerking achter