Dit cursiefje verscheen op www.doorbraak.be op 06/02/2022 en is vanaf nu hier gratis te lezen.

Door hun kortzichtig consensusfalen plegen de Vivaldioten zelfmoord op afbetaling. Het gaslighten van deze eco-sociaalliberale doodswandeling kan de kladderadatsch van deze emulsie van democratische losers niet meer verbergen. Palliatief non-beleid is het enige wat hen rest. Want Vivaldi bestuurt niet. Ze strompelt van zinkgat naar zwart gat ijlend op zoek naar de perceptie van het onbereikbare: electorale winst.

Het miserabilisme van Vivaldi

Neem nu het energieakkoord. Zeg nu zelf. Dat is een dode mus in een luchtledige doos van Schrödingers kat. Honderd euro en tijdelijk 6% BTW op elektriciteit in de lente. Het is een aalmoes die zelfs een blinde bedelaar teruggooit in het gezicht van de hypocriete schenker.

De Vivaldioten sturen ons met de loze belofte van een cliquetsysteem met een kluitje in het riet. Wat heeft dat systeem gedaan voor de brandstofprijzen? Op twee jaar tijd zijn de prijzen aan de pomp met 60% gestegen. Het cliquetsysteem zorgt er vooral voor dat de fiscale inkomsten voor de overheid nooit onder een bepaald minimum zakken. Het enige voordeel voor ons is een minder snelle stijging van de prijzen zolang de stijging binnen de marge van de accijnzen valt. Eens daar voorbij is het voor ons huilen met de pet op. De pletwals van een economische depressie als gevolg van de postcorona-inflatie, met onder andere stijgende energie- en brandstofprijzen, wordt door de Vivaldioten voorlopig nog genegeerd.

de reddingsboeien zijn handboeien waarmee we jullie tot zwijgend leibandvolkje maken

Trek uw plan middenklasse, ritselen de Vivaldioten. We zullen wachten tot je onder de armoedegrens valt. Tot je rijst met droge boterhammen eet. Dan gaan we je als redder in nood paternalistisch een reddingsboei toegooien, klinkt het stiefmoederlijk. Een valse redding natuurlijk. Want de reddingsboeien zijn handboeien waarmee we jullie tot zwijgend leibandvolkje maken. We hebben goed geluisterd naar Marx, Engels, Stalin en Mao. We serveren jullie een schoolvoorbeeld van het verstikkend afhankelijk miserabilisme. Hoe meer jullie in de miserie zitten hoe makkelijker het is om jullie via aalmoezen onder de knoet te houden. Begrijp je?

Ik zeg het zonder enige schroom. Wie nu zijn geel hesje niét aantrekt en niét aan de noodrem trekt, verdient de regering die hij of zij ondergaat. Want wie nu zwijgt is medeplichtig aan de ondergang van dit land. Ik liep al heel vaak mee in betogingen en zal zonder enige twijfel deze micro van protest met beide handen aangrijpen.

De groene droom is een rode nachtmerrie

We ondergaan een groene belastinggolf en een greenflation die van onze bankrekening een rode nachtmerrie maakt.

Anuna De Wever en haar acné-bende betoogden voor een regering met Groen. Een regering die een CO2-vrije toekomst zou vrijwaren. Een betere toekomst. Ik zie ze niet. Wat ik zie is een schuldexplosie die mijn kinderen en kleinkinderen moeten betalen. We ondergaan een groene belastinggolf en een greenflation die van onze bankrekening een rode nachtmerrie maakt.

Als de weg naar 100% hernieuwbare energie via een persoonlijk faillissement en een verblijf in een opvangcentrum voor daklozen loopt, dan pas ik. Dan kies ik een andere weg voor mijn kinderen. Een duurzame weg die hun toekomst veiligstelt. Want ik wil geen groene droom betalen met de toekomstige belastingen van mijn kinderen en kleinkinderen. Dat recht heb ik niet.

Het liberale vuur

Ik weet niet of geldpyromaan Vandenbroucke er voor iets tussen zit, maar het liberale vuur van Egbert Lachaert brandt zo hard dat de inflatie, de energieprijzen en de stijgende belastingen mijn spaarboekje en mijn maandloon opbranden. Als het de missie is van liberalen om de belastingen te doen dalen, dan faalden ze fenomenaal. Nadat liberalen deze eeuw 22 jaar op federaal en Brussels niveau, 18 jaar op Vlaams niveau en 10 jaar op Waals niveau geregeerd hebben, is de belastingdruk in België alleen maar gestegen. We staan wereldwijd op plaats nummer drie in casu algemene belastingdruk en zelfs op plaats één voor wat betreft de belastingen op arbeid.

Om liberale kiezers te consolideren haalt Lachaert het blauwe adagium van de belastingdaling van onder het stof. Hij verkoopt het echter als een belastingshift. Denkt hij nu écht dat wij zo dóm zijn? Maar goed, hij kan ook niet anders, want in het regeerakkoord dat hij samen met De Croo en Van Quickenborne onderhandelde staat naast het woord belasting nergens het woord daling. Wel integendeel een stijging van de belastingen is mogelijk binnen een budgettair kader.

Neen Egbert. Ik geloof uw fabeltje van belastingdaling niet

Na de nieuwe vliegtaks, stijging van taksen op rookwaren, de effectentaks 2.0 en dergelijke meer, zagen we deze legislatuur enkel nog maar stijgingen van belastingen. Neen Egbert. Ik geloof uw fabeltje van belastingdaling niet (meer). Uw liberaal vuur heeft momenteel enkel nieuwe en duurdere belastingen gegenereerd. Doof dat godverdomse liberale vuur van taxomanie. NU!

Dit was niet op de afbraak:

  • Wordt de kernuitstap de guillotine voor guitige Tinne of de Vivaldi-uitstap richting verkiezingen?
  • Het CST-spagaat van N-VA waar men Vlaams voor verlenging stemt en federaal tegen, is net zo ridicuul als een schizofrene geheelonthouder van alles en niets.
  • De discussie over het sturen van Belgische soldaten naar Mali of Oekraïne is ronduit belachelijk. Onze Belgische speelgoedsoldaatjes vinden nog geen lijk in een bos. Wat gaan ze zoeken in een oorlog?
2 CommentsSluit opmerkingen

2 Comments

Laat een opmerking achter